Trong vài năm qua, đã có những thay đổi lớn trong lĩnh vực bảo hiểm, chủ yếu là do sự xuất hiện của các chính sách tùy chỉnh. Các gói bảo hiểm được cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của một khách hàng cụ thể được gọi là các sản phẩm tùy chỉnh. Các kế hoạch này mang lại cho khách hàng nhiều tự do và lựa chọn hơn, đồng thời đã cách mạng hóa cách thức quảng cáo và bán bảo hiểm.

Tùy biến và cạnh tranh tốt hơn

Tăng khả năng cạnh tranh là một trong những cách chính mà các sản phẩm tùy chỉnh đã thay đổi lĩnh vực bảo hiểm. Các nhà cung cấp bảo hiểm đã từng đưa ra một số kế hoạch lựa chọn hơi khác nhau. Do đó, không có động lực nào để các công ty bảo hiểm đổi mới hoặc cải thiện các dịch vụ của họ vì khách hàng có rất ít sự lựa chọn ngoài việc chấp nhận phạm vi bảo hiểm được cung cấp. Do sự xuất hiện của các sản phẩm tùy chỉnh, các doanh nghiệp bảo hiểm hiện phải cạnh tranh để giành khách hàng bằng cách cung cấp các kế hoạch cá nhân hóa. Các công ty bảo hiểm tạo ra các chính sách nhạy cảm hơn với nhu cầu của khách hàng đã dẫn đến sự gia tăng của các sản phẩm và dịch vụ mới.

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và sự hài lòng

Bằng cách tăng sự hài lòng của người tiêu dùng, hàng hóa tùy chỉnh cũng đã tác động đến lĩnh vực bảo hiểm. Khách hàng thường hài lòng với phạm vi bảo hiểm của họ khi họ có thể chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Do đó, các cá nhân cảm thấy kiểm soát được bảo hiểm của mình nhiều hơn và ít có khả năng cảm thấy bị áp lực phải chấp nhận bảo hiểm không đủ cho nhu cầu của họ. Vì lý do này, các nhà cung cấp bảo hiểm hiện đang tích hợp hệ thống của họ với các giải pháp phần mềm bảo hiểm Earnix, chẳng hạn, để giúp họ dễ dàng cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh cho từng khách hàng, giúp tỷ lệ giữ chân khách hàng cao hơn và thu hút khách hàng mới thành công hơn.

Thích ứng các kỹ thuật tiếp thị

Cách bán bảo hiểm cũng đã thay đổi do các gói tùy chỉnh. Trước đây, các đại lý chỉ tập trung vào việc bán một số chính sách hoặc mặt hàng nhất định thường cung cấp bảo hiểm. Tuy nhiên, với sự phổ biến của các giải pháp tùy chỉnh, các nhà cung cấp bảo hiểm hiện đang chú trọng hơn vào việc tạo ra mối quan hệ lâu dài với khách hàng của họ. Điều này đòi hỏi cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân để hỗ trợ khách hàng lựa chọn chính sách tốt nhất và hỗ trợ liên tục để đảm bảo rằng chính sách sẽ đáp ứng nhu cầu của họ theo thời gian.

Minh bạch hơn trong ngành bảo hiểm

Tính minh bạch trong lĩnh vực bảo hiểm là một kết quả khác của sự phát triển của các sản phẩm tùy chỉnh. Giờ đây, khách hàng có thể so sánh bảo hiểm dễ dàng hơn và biết chính xác những gì họ đang trả cho. Vì giờ đây khách hàng có thể so sánh các gói và giá cả dễ dàng hơn, điều này đã làm tăng sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm. Ngoài ra, điều này đã nâng cao hiểu biết của khách hàng về những ưu điểm và hạn chế của các gói bảo hiểm khác nhau, khuyến khích đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn chung của các sản phẩm bảo hiểm.

Ước tính rủi ro và giá được cải thiện

Cuối cùng, các sản phẩm tùy chỉnh đã thay đổi cách các công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro. Các công ty bảo hiểm hiện đã chuẩn bị tốt hơn để hiểu những rủi ro cá nhân của khách hàng nhờ khả năng cá nhân hóa các chính sách. Điều này cho phép họ tạo ra các gói bảo hiểm với giá chính xác hơn và bảo vệ khách hàng tốt hơn. Do đó, hiện nay có ít yêu cầu bị từ chối hoặc được thanh toán đầy đủ hơn, điều này đã thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng đối với toàn bộ lĩnh vực bảo hiểm.

Tóm lại, sự xuất hiện của các sản phẩm tùy chỉnh đã có tác động đáng kể đến lĩnh vực bảo hiểm. Kết quả là cạnh tranh lớn hơn, hạnh phúc của người tiêu dùng tốt hơn, cởi mở hơn và đánh giá rủi ro tốt hơn. Ngoài ra, khi khách hàng yêu cầu nhiều sự lựa chọn và linh hoạt hơn trong phạm vi bảo hiểm của họ, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp các gói cá nhân hóa được kỳ vọng sẽ thành công hơn trong những năm tới.