Quy trình AOS dành cho người có thị thực TN khá đơn giản, nhưng có một số điều quan trọng cần lưu ý để duy trì giấy phép làm việc trong suốt quy trình.

Trước hết, điều quan trọng cần nhớ là thị thực TN là thị thực không định cư, và do đó, có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Để duy trì giấy phép làm việc trong quá trình AOS, người có thị thực TN phải có hồ sơ đến/đi I-94 hợp lệ.

Thứ hai, người có thị thực TN phải duy trì hộ chiếu hợp lệ trong suốt quá trình AOS. Nếu hộ chiếu hết hạn, người có visa TN cần xin cấp hộ chiếu mới và nộp hồ sơ cho USCIS.

Thứ ba, những người có thị thực TN phải duy trì một lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ. Lời mời làm việc phải cùng ngành với nghề hiện tại của người giữ visa TN. Ngoài ra, người sử dụng lao động của những người có thị thực TN phải cung cấp Đơn xin Điều kiện Lao động (LCA) mới cho USCIS.

Thứ tư, người có thị thực TN phải nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân. Đơn I-485 phải được kèm theo một số tài liệu hỗ trợ, bao gồm bằng chứng về lời mời làm việc của người giữ thị thực TN, LCA mới và bằng chứng về khả năng đủ điều kiện của người giữ thị thực TN cho vị trí này.

Đơn I-485 – Quy trình AOS

Sau khi đơn I-485 được nộp, giấy phép làm việc của người có thị thực TN sẽ tự động được gia hạn trong thời gian tối đa sáu tháng. Kết nối này được gọi là “thời kỳ cầu”. Sau thời gian cầu nối sáu tháng, giấy phép làm việc của người có thị thực TN sẽ dựa trên tình trạng của đơn I-485. Nếu I-485 được chấp thuận, người có thị thực TN sẽ nhận được thẻ xanh và được phép làm việc vô thời hạn tại Hoa Kỳ. Nếu đơn I-485 bị từ chối, giấy phép làm việc của người có thị thực TN sẽ bị chấm dứt và người có thị thực TN sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ. Bạn cũng nên xem qua danh sách chuyên gia của Nafta để đảm bảo phạm vi lĩnh vực của bạn ở Hoa Kỳ, thăm đây để kiểm tra Danh sách Chuyên gia TN Nafta.

Điều quan trọng cần lưu ý là quy trình AOS có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để hoàn thành. Tại thời điểm này, điều quan trọng đối với những người có thị thực TN là phải duy trì I-94, hộ chiếu và lời mời làm việc hợp lệ để tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc cấp phép làm việc.

Một số chiến lược giúp đảm bảo thị thực TN

 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết theo thứ tự
 • Hãy chú ý đến ngày hết hạn trên hộ chiếu, thị thực I-94 và TN của bạn
 • Tạo bản sao của tất cả các tài liệu
 • Hãy sẵn sàng nộp đơn xin hộ chiếu mới nếu hộ chiếu hiện tại của bạn hết hạn
 • Hãy sẵn sàng nộp LCA mới nếu lời mời làm việc của bạn thay đổi
 • Hãy sẵn sàng nộp đơn I-485 nếu chủ lao động của bạn quyết định tài trợ cho thẻ xanh của bạn

Yêu cầu đối với người có thị thực TN để làm việc tại Hoa Kỳ

Để làm việc tại Hoa Kỳ, người có thị thực TN phải:

 • có hồ sơ đến/đi I-94 hợp lệ;
 • duy trì hộ chiếu hợp lệ;
 • có lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ trong cùng ngành nghề;
 • nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân; Và
 • có Đơn đăng ký Điều kiện Lao động (LCA) mới từ người sử dụng lao động.

Nếu những điều kiện này không được đáp ứng thì sao? Giải thích chi tiết

 • Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này không được đáp ứng, giấy phép làm việc của người giữ thị thực TN sẽ bị gián đoạn.
 • Nếu người giữ thị thực TN không có I-94 hợp lệ, người giữ thị thực TN phải nộp đơn xin I-94 mới.
 • Nếu hộ chiếu của người mang visa TN hết hạn, người mang visa TN cần xin cấp hộ chiếu mới.
 • Nếu lời mời làm việc của người có thị thực TN thay đổi, người có thị thực TN cần nộp LCA mới.
 • Nếu chủ lao động của người có thị thực TN quyết định tài trợ cho thẻ xanh của người có thị thực TN, thì người có thị thực TN phải nộp đơn I-485.

Các câu hỏi phỏng vấn Visa TN phổ biến

 1. Mục đích của chuyến đi của bạn là gì?
 2. Bạn dự định ở lại Hoa Kỳ bao lâu?
 3. Nghề nghiệp của bạn là gì?
 4. Bạn có một lời mời làm việc hợp lệ từ một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ?
 5. Bạn có hộ chiếu vẫn còn sử dụng được?
 6. Bạn có hồ sơ đến/đi I-94 hợp lệ không?
 7. Bạn có Đơn đăng ký Điều kiện Lao động (LCA) mới không?
 8. Bạn có đủ tiêu chuẩn cho vị trí bạn đang ứng tuyển không?
 9. Bạn đã bao giờ bị từ chối visa đi Mỹ chưa?
 10. Bạn đã từng có án hình sự nào chưa?

Có thể chuyển TN Visa sang Greed Card

Có, có thể chuyển đổi thị thực TN thành thẻ xanh. Quá trình này được gọi là điều chỉnh trạng thái. Để đủ điều kiện, người có thị thực TN phải có lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ và phải đủ điều kiện cho vị trí đó. Ngoài ra, chủ lao động của người có thị thực TN phải tài trợ cho thẻ xanh của người có thị thực TN. Quá trình này có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để hoàn thành.

Hôn nhân có hiệu quả không?

Không, hôn nhân không tự động chuyển đổi thị thực TN thành thẻ xanh. Người có thị thực TN vẫn phải có lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ và phải đủ điều kiện cho vị trí này. Ngoài ra, chủ lao động của người có thị thực TN phải tài trợ cho thẻ xanh của người có thị thực TN. Quá trình này có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để hoàn thành.

Chuyển đổi từ Visa TN sang Visa H1B

Có thể chuyển từ thị thực TN sang thị thực H1B. Quá trình này được gọi là điều chỉnh trạng thái. Để đủ điều kiện, người có thị thực TN phải có lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ và phải đủ điều kiện cho vị trí đó. Ngoài ra, chủ lao động của người giữ thị thực TN phải tài trợ cho thị thực H1B của người giữ thị thực TN.

Phần kết luận

Quy trình AOS dành cho người có thị thực TN khá đơn giản, nhưng có một số điều quan trọng cần lưu ý để duy trì giấy phép làm việc trong suốt quy trình. Trước hết, điều quan trọng cần nhớ là thị thực TN là thị thực không định cư, và do đó, có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Để duy trì giấy phép làm việc trong quá trình AOS, người có thị thực TN phải có hồ sơ đến/đi I-94 hợp lệ. Thứ hai, người có thị thực TN phải duy trì hộ chiếu hợp lệ trong suốt quá trình AOS.

Nếu hộ chiếu hết hạn, người có visa TN cần xin cấp hộ chiếu mới và nộp hồ sơ cho USCIS. Thứ ba, những người có thị thực TN phải duy trì một lời mời làm việc hợp lệ từ một chủ lao động Hoa Kỳ. Lời mời làm việc phải cùng ngành với nghề hiện tại của người giữ visa TN. Ngoài ra, người sử dụng lao động của những người có thị thực TN phải cung cấp Đơn xin Điều kiện Lao động (LCA) mới cho USCIS. Thứ tư, người có thị thực TN phải nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân. Đơn I-485 phải được kèm theo một số tài liệu hỗ trợ, bao gồm bằng chứng về lời mời làm việc của người giữ thị thực TN, LCA mới và bằng chứng về khả năng đủ điều kiện của người giữ thị thực TN cho vị trí này.