Đầu tư quỹ tương hỗ mang lại lợi nhuận lớn nếu bạn thực hiện theo kế hoạch. Một chiến lược đầu tư hiệu quả và mua và bán quỹ vào đúng thời điểm có thể tạo ra tỷ lệ hoàn vốn cao. Nhưng sự trở lại này cần tính toán chiến lược. Vì vậy, bạn phải biết cách tính lợi nhuận trên các Quỹ tương hỗ. Bạn có thể tính toán thủ công hoặc sử dụng máy tính quỹ tương hỗ. Có nhiều AMC cung cấp máy tính quỹ tương hỗ trên trang web của họ để thu thập tất cả thông tin về lợi tức của quỹ tương hỗ. Bạn có thể kiểm tra các công thức khác nhau được sử dụng để tính lợi nhuận và lợi thế đầu tư của Quỹ tương hỗ bằng Máy tính quỹ tương hỗ tự động.

Các công thức được sử dụng để tính toán lợi nhuận của quỹ tương hỗ

Bạn có thể kiểm tra các công thức được sử dụng để tính toán các loại lợi nhuận khác nhau đối với các khoản đầu tư của quỹ tương hỗ: –

  • Lợi nhuận tuyệt đối = (NAV hiện tại – NAV ban đầu) / NAV ban đầu × 10
  • Tiền lãi hàng năm đơn giản: [(1 + Absolute Rate of Return) ^ (365/number of days)] – 1

Thông tin cần thiết để tính toán tiền lãi thông qua Máy tính quỹ tương hỗ

Không dễ để tính toán tiền lãi của Đầu tư quỹ tương hỗ theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức. Bạn cần rất nhiều chuyên môn toán học để thực hiện công thức. Vì vậy, nếu bạn sử dụng Máy tính quỹ tương hỗ thì bạn có thể chọn quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất cho bản thân.

Đây là thông tin bạn cần nhập để tính toán số tiền bạn sẽ nhận được khi đáo hạn: –

  • Bản chất của đầu tư Đầu tư một lần hoặc Kế hoạch đầu tư có hệ thống.
  • Số tiền đầu tư bạn sẵn sàng thực hiện.
  • Tần suất SIP trong một tháng nếu bạn chọn Kế hoạch đầu tư có hệ thống.
  • Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng
  • Giai đoạn đầu tư

Sau khi nhập thông tin trên, bạn có thể tính toán chính xác số tiền bạn sẽ nhận được khi đáo hạn và sau khi bạn trừ số tiền đầu tư của mình khỏi số tiền đáo hạn, bạn sẽ biết số tiền hoàn lại chính xác.

Đây là cách bạn có thể tính toán lợi nhuận trên các Quỹ tương hỗ.

Ưu điểm của việc sử dụng máy tính quỹ tương hỗ

Dưới đây là một số lợi thế nhất định của việc sử dụng Máy tính quỹ tương hỗ để xác định tiền lãi và bạn có thể khám phá chúng bên dưới: –

Hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định hiệu quả

Tính toán các khoản đầu tư khác nhau với các tỷ lệ hoàn vốn khác nhau sẽ giúp bạn tìm thấy quỹ tương hỗ tốt nhất. Bạn có thể so sánh tỷ lệ hoàn vốn của các quỹ tương hỗ khác nhau và sử dụng chúng để ước tính số tiền hoàn lại chính xác bằng máy tính quỹ tương hỗ.

Dễ sử dụng

Bạn không cần phải sử dụng thủ công các công thức toán học để tính tiền lãi. Giao diện máy tính rất đơn giản và việc nhập một số thông tin cơ bản vào máy tính sẽ hiển thị số tiền lãi bạn sẽ nhận được từ khoản đầu tư của mình.

Quyết định nhanh chóng

Việc tính toán Lợi tức trên các Quỹ tương hỗ theo cách thủ công cần có thời gian và các lỗi nhỏ có thể cho kết quả sai. Do đó, sử dụng phương pháp tính toán tự động sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận nhanh chóng và không có sai số thông qua phương pháp này.

kế hoạch đầu tư

Bạn có thể lập kế hoạch đầu tư quỹ tương hỗ của mình và chọn quỹ tương hỗ tốt nhất cho SIP bằng cách tính toán lợi nhuận thông qua một máy tính. Việc điều chỉnh tỷ lệ hoàn vốn và khoảng thời gian sẽ làm tăng hoặc giảm tổng lợi tức đầu tư của bạn. Nhưng sau khi biết lợi nhuận, bạn có thể thực hiện một chiến lược hiệu quả và xác định quỹ tương hỗ nào có thể tạo ra lợi nhuận đầu tư cao.

Phần kết luận

Bạn sẽ dễ dàng nhận được số tiền lãi chính xác từ khoản đầu tư của mình nếu bạn sử dụng Công cụ tính toán quỹ tương hỗ. Bạn cũng có thể sử dụng công thức thủ công để tính lợi nhuận nhưng sẽ mất thời gian và các lỗi nhỏ có thể cho kết quả sai. Vì vậy, sử dụng một số thông tin cơ bản trong máy tính, bạn có thể tính toán tiền lãi của Đầu tư quỹ tương hỗ.