Công dân toàn cầu đề cập đến việc sống, suy nghĩ và là một phần của xã hội toàn cầu của chúng ta. Xây dựng nhận thức toàn cầu trong bản thân bạn và những người khác là rất quan trọng để bảo vệ hành tinh mà chúng ta cùng chia sẻ.

Các vấn đề toàn cầu liên quan đến phát triển bền vững, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ nhân quyền và đấu tranh của người di cư ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương cần sự đồng cảm và giúp đỡ của tất cả chúng ta.

Đó là một cách sống

Công dân toàn cầu đề cập đến những người coi trách nhiệm của họ không chỉ đối với tiểu bang, cộng đồng và quốc gia của họ mà còn đối với toàn bộ môi trường toàn cầu. Bằng cách thu thập thông tin về các vấn đề quốc tế và gặp gỡ những người mới từ khắp các nền văn hóa, họ có thể tạo ra tác động rất tích cực.

Nhiều người tìm thấy nguồn cảm hứng trong việc kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới; mối quan hệ này thúc đẩy họ hướng tới việc tạo ra sự khác biệt có tác động và đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu mọi người đều cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ cộng đồng toàn cầu nhiều như cộng đồng địa phương, thì cuộc sống về tổng thể sẽ bớt đông đúc và hỗn loạn hơn.

Công dân toàn cầu không phải là một tập hợp các kỹ năng hay một nghề nghiệp; đúng hơn, đó là một cách tiếp cận cuộc sống phát triển theo từng cá nhân theo thời gian. Bạn có thể phát triển nó thông qua du lịch, tìm hiểu về các vấn đề hoặc ngôn ngữ toàn cầu hoặc nhận ra các quyết định cá nhân của bạn ảnh hưởng đến những người khác trên thế giới như thế nào.

Đó là một cách suy nghĩ

Công dân toàn cầu là một cách tiếp cận tư duy khuyến khích hành động tập thể để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của hành tinh chúng ta. Nó cung cấp một lăng kính toàn diện thông qua đó tất cả các cân nhắc về xã hội, kinh tế và môi trường có liên quan có thể được đánh giá khi xem xét các vấn đề toàn cầu.

Hành động dựa trên những gì chúng ta đã học cũng là một cách vô giá để đưa ra những tuyên bố có sức ảnh hưởng về con người chúng ta với tư cách là người học, định hình thực tế trong thế giới thực bằng những gì chúng ta biết và có tác động tích cực thông qua nỗ lực đó.

Tham gia vào các hoạt động và sự kiện nhằm xây dựng công dân toàn cầu đòi hỏi phải tham gia vào các hoạt động và sự kiện liên quan đến môi trường, kinh tế và xã hội nói chung. Sự tham gia như vậy tạo cơ hội để tìm hiểu về các vấn đề và nền văn hóa khác nhau đồng thời mở rộng quan điểm và giá trị của chính mình.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một nhiệm vụ to lớn; tuy nhiên, những nỗ lực này sẽ cho phép bạn trở thành một cá nhân toàn diện hơn đồng thời tạo ra sự khác biệt tích cực trong cộng đồng của bạn. Ngoài ra, nó cung cấp một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới trong khi tạo ra các kết nối lâu dài!

Đó là một cách để tồn tại

Công dân toàn cầu không chỉ là cư dân của quốc gia hoặc thành phố của họ – họ hiểu hành động của họ ảnh hưởng đến người khác và tìm cách làm cho thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Họ cập nhật thông tin về các xu hướng và vấn đề toàn cầu trong khi tìm cách biến thế giới của chúng ta thành một nơi công bằng và bình đẳng hơn.

Những người tự nhận mình là công dân toàn cầu có xu hướng tò mò về nền văn hóa, nền kinh tế và cách thức quan hệ của người khác. Họ tin rằng nhiệm vụ của mọi người là chăm sóc lẫn nhau và hành tinh này bất kể quốc tịch hay chủng tộc.

Họ là những cá nhân tích cực và nhân ái đấu tranh cho công bằng xã hội và môi trường trong xã hội.

Scott Farley, giám đốc giáo dục của Năm Công dân Toàn cầu cho biết, những trải nghiệm này có thể bao gồm việc theo học tại một trường quốc tế, tình nguyện ở nước ngoài hoặc nghiên cứu về các vấn đề toàn cầu – những trải nghiệm giúp mở rộng tầm nhìn và nâng cao nhận thức về cộng đồng toàn cầu của chúng ta.

Đó là một cách để tạo nên sự khác biệt

Khi toàn cầu hóa gia tăng, điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta là phải nhận thức được các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội của chúng ta – chẳng hạn như bất bình đẳng giới, thất nghiệp, nghèo đói và bạo lực gia đình.

Là một công dân toàn cầu, bạn nên thực hiện các bước tích cực và đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu bằng cách nâng cao nhận thức và tìm cách giúp đỡ. Một cách tiếp cận hiệu quả là tìm hiểu thêm về vấn đề trước khi tìm cách giúp đỡ họ.

Quyên góp tiền hoặc dành thời gian của bạn là một cách tuyệt vời để thể hiện lòng tốt; cho dù nó liên quan đến hành động nhỏ hay dự án lớn với tác động lâu dài.

Công dân toàn cầu là một cách hiệu quả để thể hiện trách nhiệm của một người đối với thế giới và môi trường, cũng như những người xung quanh bạn. Các trường đại học và doanh nghiệp nhận ra đặc điểm này, trong khi các trường học làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy nó.