Hợp đồng Tương lai và Quyền chọn – hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Quyền chọn là hợp đồng phái sinh được giao dịch trên thị trường chứng khoán, tương tự như Hợp đồng tương lai. Chúng lấy được giá trị của chúng từ một số tài sản cơ bản, do đó chúng được gọi là các công cụ phái sinh. Hợp đồng diễn ra giữa hai bên mua hoặc bán các công cụ phái sinh vào một ngày trong tương lai với mức giá định trước. Mục tiêu là để phòng ngừa rủi ro biến động của thị trường bằng cách đảm bảo giá của tài sản vào một ngày cố định. Một nhà đầu tư nghĩ rằng giá sẽ giảm trong khi một người khác mong đợi điều ngược lại. Cả hai đều ký kết hợp đồng với các giả định và kiếm lãi/lỗ khi thị trường hoạt động.

Hợp đồng tương lai và quyền chọn khác nhau như thế nào?

Nói một cách đơn giản, hợp đồng tương lai là một hợp đồng phái sinh cho phép các nhà đầu tư mua/bán một tài sản cơ sở với tỷ lệ xác định trước vào một ngày trong tương lai. Mặt khác, quyền chọn là hợp đồng cung cấp cho nhà đầu tư quyền chọn hoặc quyền mua/bán tài sản cơ sở ở một mức giá cố định vào một ngày nhất định. Một ngày nhất định được gọi là “ngày kết thúc” của hợp đồng. Do đó, trong hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản, không giống như quyền chọn. Tương lai và các lựa chọn khác với cổ phiếu hoặc hàng hóa vì chúng không có giá trị nội tại. Ngoài ra, nó không được giao dịch trực tiếp trên thị trường chứng khoán và do đó ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả.

Làm cách nào để giao dịch quyền chọn?

Bước đầu tiên là chọn một nhà môi giới có uy tín và kinh nghiệm trong giao dịch quyền chọn. Tiếp theo, bạn cần có tài khoản Demat được kích hoạt F&O và mở tài khoản giao dịch trong tài khoản có uy tín ứng dụng giao dịch trực tuyến và ứng dụng MO Investor.

Trong giao dịch quyền chọn, người mua chọn “giá thực hiện” và trả phí bảo hiểm cho người bán. Trong khi người bán hợp đồng trả tiền ký quỹ khi anh ta đồng ý với hợp đồng. Giá thực hiện là giá của tài sản mà người mua và người bán đồng ý hoàn thành hợp đồng vào ngày hết hạn.

Các tùy chọn được chia thành hai hợp đồng: “Gọi” và “Đặt”. Với tùy chọn “Gọi”, người mua có quyền mua tài sản với tỷ lệ định trước trong tương lai. Mặt khác, với tùy chọn “Đặt”, người mua có quyền bán tài sản trong tương lai với tỷ lệ cố định.

Có một số chiến lược liên quan đến giao dịch quyền chọn nhưng các chiến lược cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu là quyền chọn mua dài hạn, quyền chọn mua dài hạn, quyền chọn mua được bảo hiểm, v.v.

Giao dịch quyền chọn có an toàn không?

Giao dịch F&O tiềm ẩn những rủi ro nhất định nhưng vì đây là công cụ đòn bẩy nên mức lãi lỗ cũng bị hạn chế. Do đó, các nhà đầu tư trước đây đã từng thua lỗ trên thị trường chứng khoán và muốn phòng ngừa rủi ro có thể lựa chọn giao dịch F&O. Một nhược điểm của giao dịch quyền chọn là phí bảo hiểm trả trước mà bạn phải trả khi tham gia hợp đồng mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào về việc hoàn trả. Thay vào đó, nó mang lại cho bạn lợi thế phòng ngừa rủi ro thị trường tiềm ẩn với lợi nhuận đòn bẩy và bảo vệ nhược điểm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên cố gắng hết sức để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để thành công trong giao dịch quyền chọn. Có một số chiến lược để thành công với tư cách là một nhà giao dịch quyền chọn. Cố vấn tài chính và nhà môi giới của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đưa ra các chiến lược mới chắc chắn sẽ tạo ra lợi nhuận.