Novita và trang phục để thành công tự hào là những người ủng hộ sáng kiến ​​này nhằm cung cấp quần áo chuyên nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu. Novita Diamonds đã quyên góp hơn 1 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện vào năm 2016 để mang lại lợi ích cho chương trình. Tổ chức giúp phụ nữ vượt qua các rào cản về việc làm và xây dựng cộng đồng tốt hơn. Với sự hỗ trợ của Novita, hơn một nghìn phụ nữ đã tìm được việc làm vào năm ngoái. Quyên góp kim cương là một cách mà hai tổ chức có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều phụ nữ.

Tặng trang sức kim cương

Bên cạnh sự hợp tác, Novita Diamonds còn trao tặng trang sức kim cương cho Dress for Success. Những đóng góp này sẽ được chuyển đến các cửa hàng quần áo thành công ở Bắc Mỹ. Việc quyên góp sẽ cung cấp quần áo chuyên nghiệp cho phụ nữ gặp khó khăn cá nhân. Thông qua sáng kiến ​​này, công ty đã tạo ra một tác động thực sự trong cuộc sống của nhiều phụ nữ. Trang sức Novita và quần áo để thành công là một sự kết hợp hoàn hảo cho nhau! Đây là một đóng góp quan trọng và xứng đáng, và sẽ mang đến cho phụ nữ một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngoài chương trình trang phục cho thành công, Novita Diamonds tặng kim cương cho các tổ chức trao quyền cho phụ nữ. Một khoản quyên góp sẽ giúp cung cấp quần áo chuyên nghiệp cho những phụ nữ đang gặp khó khăn trong lực lượng lao động. Novita đã tạo ra tác động to lớn đến cuộc sống của phụ nữ thông qua sáng kiến ​​này. Khoản đóng góp này cũng giúp cải thiện cộng đồng và cuộc sống của những phụ nữ gặp khó khăn. Thật vinh dự khi được hỗ trợ tổ chức này. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, thì bạn có thể duyệt qua Novita và mặc trang phục để thành công.

Giúp trao quyền cho phụ nữ

Novita Diamonds tặng trang sức kim cương cho Dress for Success để giúp trao quyền cho phụ nữ. Số tiền quyên góp cũng sẽ được bán cho các cửa hàng PANDORA ở Bắc Mỹ. Đây là một bước quan trọng giúp phụ nữ có việc làm và cải thiện cuộc sống. Sự hợp tác giữa hai công ty sẽ mang lại thành công cho phụ nữ và cộng đồng mà họ phục vụ. Đó là một cách tuyệt vời để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng và là một cách mà Novita và Dress for Success có thể tự hào.

Novita Diamonds cũng cung cấp kim cương để giúp phụ nữ đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ cũng tặng một triệu món đồ trang sức để mặc cho các cửa hàng thời trang thành công ở Bắc Mỹ. Khoản đóng góp này sẽ giúp trao quyền cho hàng nghìn phụ nữ bằng cách cung cấp cho họ quần áo chuyên nghiệp. Novita và dress for success quyên góp các nguồn lực quý giá của họ cho chương trình này để giúp phụ nữ có được công việc mơ ước. Và bằng cách hỗ trợ nguyên nhân này, họ sẽ làm điều tương tự cho cộng đồng.

Tổ chức không dựa trên lợi nhuận

Ngoài việc quyên góp kim cương, Novita Diamonds cũng quyên góp kim cương của mình cho Dress for Success, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp quần áo chuyên nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu. Đó không chỉ là một sự nghiệp vĩ đại mà còn là một cách để tạo ra sự khác biệt trong xã hội. Việc quyên góp sẽ giúp cải thiện cuộc sống của phụ nữ trong cộng đồng mà họ phục vụ. Và bằng cách tặng những viên kim cương của mình, Novita đang làm một việc tốt cho cộng đồng nơi họ sinh sống.

quần áo chuyên nghiệp

Thông qua quan hệ đối tác, Novita Diamonds sẽ tặng kim cương cho Dress for Success, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp trang phục chuyên nghiệp cho những phụ nữ gặp rào cản trong việc làm. Việc quyên góp cũng sẽ giúp phụ nữ trong cộng đồng tự tin và thành công. Novita và trang phục cho thành công: Novita Diamonds cũng đóng góp kim cương cho trang phục cho thành công. Điều này sẽ cho phép nhiều phụ nữ tìm được trang phục chuyên nghiệp phù hợp và nó sẽ cải thiện cộng đồng nói chung. Ngoài việc quyên góp kim cương, Novita và trang phục để thành công sẽ quyên góp đồ trang sức cho các tổ chức từ thiện khác.

Novita Diamonds tặng những viên kim cương của mình cho Dress for Success để trao quyền cho những phụ nữ gặp khó khăn trong cộng đồng. Công ty cũng hợp tác với CBIZ Women’s Advantage, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp đào tạo lãnh đạo cho các chi nhánh trên khắp thế giới. Việc quyên góp sẽ cung cấp quần áo chuyên nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu. Quyên góp sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của nhiều người. Nó sẽ thay đổi cuộc sống. Nó sẽ mang lại cho họ sự tự tin và những công cụ cần thiết để thành công.

Tóm lại là:

Novita Diamonds tự hào được hợp tác với Dress for Success để trao quyền cho những phụ nữ gặp khó khăn và hỗ trợ sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ của họ. Họ sẽ tặng những viên kim cương của mình cho một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức này sẽ giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Novita man made Diamonds UK đã hợp tác với COVID-19 để biến điều đó thành hiện thực. Bằng cách quyên tặng những viên kim cương của mình, họ có thể giúp thay đổi cuộc sống của nhiều phụ nữ kém may mắn và thay đổi cộng đồng.