Kiến thức là sức mạnh và việc truy cập vào kiến ​​thức đó thường bắt đầu bằng truy vấn của công cụ tìm kiếm. Từ giới học thuật đến thế giới kinh doanh, các kỹ năng tìm kiếm trên web hiệu quả có thể tăng đáng kể năng suất, tiết kiệm thời gian và đảm bảo truy cập vào thông tin quan trọng và hữu ích nhất. Nhưng bạn có thực sự tận dụng công cụ tìm kiếm của mình không?

Dưới đây là bảy kỹ thuật tìm kiếm web nâng cao để cải thiện năng suất của bạn:

Sử dụng dấu ngoặc kép cho các cụm từ chính xác

Khi bạn chỉ tìm kiếm Google hoặc gõ URL, kết quả bạn nhận được dựa trên mức độ liên quan đến tất cả các từ bạn nhập, theo bất kỳ thứ tự nào. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cụm từ cụ thể, hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép. Điều này cho công cụ tìm kiếm biết rằng bạn muốn cụm từ chính xác đó, theo thứ tự chính xác, thay vì các từ được hiển thị riêng lẻ. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể khi tìm kiếm các câu trích dẫn, lời bài hát hoặc cụm từ cụ thể từ sách hoặc bài báo.

Sử dụng sức mạnh dấu hoa thị

Khi bạn đang cố tìm một câu trích dẫn nhưng không thể nhớ một hoặc hai từ, hãy đánh dấu hoa thị

hữu ích

Đặt dấu hoa thị vào nơi bạn quên từ và Google sẽ cố gắng điền vào chỗ trống lựa chọn có khả năng nhất. Kỹ thuật này là cứu cánh khi bạn có thể nhớ hầu hết, nhưng không phải tất cả, một phần thông tin quan trọng.

Trang web cụ thể tìm kiếm

Nếu bạn biết rằng thông tin bạn cần có trên một trang web cụ thể, bạn có thể sử dụng toán tử ‘trang web:’ để chỉ tìm kiếm trong trang web đó. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một bài báo cụ thể về AI trên trang web BBC, bạn có thể nhập ‘AI site:bbc.co.uk’ vào Google. Điều này tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để chỉ các kết quả từ trang web đó, giúp bạn không phải lướt qua các trang có kết quả không liên quan.

Tìm kiếm các loại tệp cụ thể

Kỹ thuật này là một công cụ tăng năng suất đặc biệt dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại tệp cụ thể, chẳng hạn như PDF, bạn có thể sử dụng toán tử ‘filetype:’.

Ví dụ: ‘global Warming filetype:pdf’ sẽ trả về một tệp PDF về sự nóng lên toàn cầu. Kỹ thuật này có thể được sử dụng cho nhiều loại tệp như ppt, doc, xls, v.v., giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung có thể tải xuống về chủ đề của mình.

Sử dụng dấu trừ để loại trừ các điều kiện

Nếu tìm kiếm của bạn trả về nhiều kết quả không liên quan, bạn có thể loại trừ một số từ nhất định bằng cách sử dụng dấu trừ (-). Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về đại bàng nhưng vẫn nhận được kết quả cho Philadelphia Eagles, bạn có thể tìm kiếm ‘đại bàng -Philadelphia.’ Điều này báo cho công cụ tìm kiếm loại trừ các kết quả có chứa từ ‘Philadelphia.’

Tìm các trang liên quan

Nếu bạn đã tìm thấy một trang web mà bạn thấy đặc biệt hữu ích và muốn tìm các trang web tương tự khác, bạn có thể sử dụng toán tử ‘có liên quan:’.

Ví dụ: ‘liên quan:bbc.co.uk’ sẽ hiển thị các trang tin tức khác mà Google coi là tương tự như BBC. Đây có thể là một cách tuyệt vời để khám phá các tài nguyên mới mà bạn có thể không tìm thấy bằng cách khác.

Sử dụng toán tử ‘Xung quanh’ để tìm kiếm gần đó Nếu bạn đang tìm kiếm hai thuật ngữ mà bạn muốn xuất hiện gần nhau trong văn bản, hãy sử dụng chúngToán tử ‘Xung quanh’

. Ví dụ: ‘Apple AROUND(3) iPhone’ sẽ hiển thị một trang trong đó ‘Apple’ và ‘iPhone’ xuất hiện cách nhau ba từ. Đây là một kỹ thuật mạnh mẽ để xác định các kết quả phù hợp hơn khi có liên quan đến hai thuật ngữ liên quan.

Phần kết luận