Các thành phần chính của thị trường ngoại hối là Dịch vụ thanh khoản ngoại hối. Không có chúng, tính thanh khoản sẽ biến mất, khiến giá biến động dữ dội. Định nghĩa về LP và vai trò của nó trong thị trường ngoại hối sẽ được thảo luận trong bài viết này. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét những lợi ích mà chúng mang lại cho thương nhân và nhà môi giới. Hãy bắt đầu, sau đó, không có gì khó chịu!

LP, theo cách hiểu đơn giản nhất, là một công ty cung cấp cho tôithanh khoản ngoại hối của tổ chức hoặc Thanh khoản ngoại hối cho các nhà môi giới . Để làm điều này, họ đóng vai trò là đối tác giao dịch và đóng góp tiền của mình để đảm bảo hoàn thành giao dịch. LP thường sử dụng các thuật toán phức tạp để chọn thời điểm và cách thức cung cấp thanh khoản. Bằng cách này, họ có thể cung cấp nó một cách hiệu quả và hiệu quả.

Trong thị trường ngoại hối, LP rất quan trọng. Không có họ, rất khó để các thương nhân đáp ứng các đề nghị của họ. Điều này là do không ai sẵn sàng chấp nhận trao đổi ngược lại. Do đó, rất khó để đạt được bất kỳ lợi thế tài chính nào trên thị trường ngoại hối.

LP thường cung cấp dịch vụ của họ thông qua mạng lưới các đại lý hoặc nhà môi giới, mang lại sự thuận tiện và đa dạng cho những người tham gia thị trường. Sau đó, những thương nhân và nhà môi giới đó đưa ra báo giá về mức giá mà họ chuẩn bị mua hoặc bán tiền tệ. Quyết định chấp nhận hay từ chối mức giá này sau đó thuộc về những người tham gia thị trường.

Chúng giúp kiểm tra xem luôn có người mua hoặc người bán tiền tệ ở một mức giá nhất định hay không. Bằng cách này, các giao dịch có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả trên thị trường.

Khiếu nại cuối cùng

Chức năng LP đã phát triển đáng kể theo thời gian. Trước đây, các ngân hàng là nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản ngoại hối duy nhất và họ thường chỉ phục vụ các tổ chức rất lớn. Tuy nhiên, các tổ chức phi ngân hàng đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường gần đây và cung cấp thanh khoản cho nhiều nhà giao dịch. Những thay đổi trong tương lai đối với vai trò của LP là có thể.