Một loạt các phức tạp giao dịch mới đã xuất hiện do việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu. MỘT trao đổi tiền điện tử: cần có một công cụ khớp lệnh vì sự phức tạp này. Bài viết này sẽ thảo luận về chúng là gì và lợi ích của việc có chúng cho công việc môi giới của bạn. Theo!

Đó là cái gì?

Một công cụ kỹ thuật giúp kết nối người mua và người bán tiền điện tử được gọi là công cụ khớp lệnh cho phần mềm trao đổi bitcoin. Điều này đạt được bằng cách tính đến nhiều đơn đặt hàng mà người dùng đã gửi trên một sàn giao dịch nhất định, sau đó tìm ra kết quả phù hợp nhất cho đơn đặt hàng đó.

Thủ tục này rất quan trọng vì nó giúp đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với mức giá cao nhất cho cả hai bên.

Công cụ khớp lệnh của bất kỳ trao đổi tiền điện tử nào là một thành phần quan trọng, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của nó để giao dịch hiệu quả trên sàn giao dịch.

Nói một cách đơn giản, công cụ khớp lệnh là phần mềm phân tích và cố gắng khớp nhiều lệnh mua và bán do người dùng đặt trên một sàn giao dịch.

Cũng cần lưu ý rằng các sàn giao dịch có thể tạo ra các công cụ khớp lệnh của họ với nhiều loại khác nhau phần mềm nền tảng trao đổi tiền điện tử.

Các hệ thống này có cả hai dạng nguồn mở và độc quyền. Nền tảng được lựa chọn thường sẽ được xác định bởi các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của sàn giao dịch.

Ví dụ: trong khi một số sàn giao dịch nhất định có thể cần một nền tảng có thể xử lý nhiều đơn đặt hàng, thì những sàn giao dịch khác có thể cần một nền tảng có thể khớp lệnh nhanh chóng và hiệu quả.

Có thể có một nền tảng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, bất kể đó là gì.

Khiếu nại tiếp theo

Cuối cùng, cần lưu ý rằng có một số yếu tố cần xem xét khi chọn công cụ khớp lệnh Bitcoin. Quyết định sử dụng nền tảng nào thường phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của sàn giao dịch. Các sàn giao dịch có thể chọn thiết kế động cơ của riêng họ hoặc làm việc với các công ty chuyên biệt. Bất kỳ nền tảng nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu của bạn, bất kể đó là gì.